Καίω τις μέρες μου, τις νύχτες μου, τις ώρες, τα λεπτά
Φωτιά όμως δεν είναι από άγια σπίθα
ν’ αρπάξω…
κι αφού σε φως λαμπρής αναστηθώ
να γευτώ
αθανασία
Καίω τις μέρες μου, τις νύχτες μου, τις ώρες, τα λεπτά
λες και ζωές έχω επτά…