Το “Ινστιτούτο Κυβέλη” είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό τη διάσωση, έρευνα, αξιοποίηση και ανάδειξη ιστορικού υλικού σχετικά με το ελληνικό κι ευρωπαϊκό θέατρο του 20ου αιώνα, μέσα από τη ζωή και το έργο της μεγάλης πρωταγωνίστριας Κυβέλης και της οικογένειάς της.

Ανάμεσα στους διάφορους στόχους του είναι η ανάπτυξη νέων μορφών δημιουργικής έκφρασης σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με έμφαση στους νέους και στην πολιτισμική πολυμορφία.

Σύλληψη & Σχεδιασμός: Σταμάτης Γκίκας
Προγραμματισμός: Γεώργιος Χατζηγεωργακίδης

Copyright © 2016 Ινστιτούτο Κυβέλη